Impressum
Luzhou Laojiao Europe s.r.o
Eötvösova ul. 3195/21
945 01 Komárno
Slovenská Republika
Tel.: +36 70 629 9868
office@baijiu.sk
www.baijiu.sk

IČO: 46451218
DIČ: 2023389962
IČ DPH: SK2023389962
Číslo povolenia na distribúciu a predaj liehu: 615532000034
Vydal Colný úrad Nitra, dňa 02.11.2020
Zapísaný v obchodnom registri v Nitre, oddiel : Sro, vložka č. 30339/N
Konateľ, jediný spoločník: István Majoros

Impressum

Luzhou Laojiao Europe s.r.o

Eötvösova ul. 3195/21
945 01 Komárno
Slovenská Republika
Tel.: +36 70 629 9868
office@baijiu.sk
www.baijiu.sk

IČO: 46451218
DIČ: 2023389962
IČ DPH: SK2023389962
Číslo povolenia na distribúciu a predaj liehu: 615532000034
Vydal Colný úrad Nitra, dňa 02.11.2020
Zapísaný v obchodnom registri v Nitre, oddiel : Sro, vložka č. 30339/N
Konateľ, jediný spoločník: István Majoros